Hijink advocatenEen arbeidsongeval komt zeer vaak voor. Het is ook erg vervelend wanneer het gebeurd want het kan je hele leven gaan beïnvloeden. Graag wil je wel een schade claim. Dit kun je het beste regelen via een letselschadeadvocaat arbeidsongeval bij Hijink advocaten.

Elk jaar vinden er meer dan 200.000 arbeidsongevallen plaats met letselschade tot gevolg. Bij blijvend letsel na een arbeidsongeval ondervindt iemand naast materiële schade ook immateriële schade.

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval op het werk of onderweg van en naar het werk. Het is een specifieke gebeurtenis tijdens het uitvoeren van het werk die fysieke of geestelijke letsel tot het gevolg heeft. Het is een van de sociale risico’s die worden vergoed door de Sociale Zekerheid. Als aan de voorwaarden voor een arbeidsongeval voldaan is, wordt de schade die daarvan het gevolg is volledig vergoed door een verzekeringsmaatschappij.

Wanneer een arbeidsongeval gebeurd moet dit worden aangegeven aan De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) registreert arbeidsongevallen. De zeer ernstige bedrijfsongevallen moeten worden doorgegeven aan de Arbowet. Dit zijn gevallen waarbij een slachtoffer overlijdt of in het ziekenhuis wordt opgenomen. Door het aan te geven kun je voorkomen dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt door het oplopen van letsel.

De veiligheid op de werkvloer

Het is erg belangrijk of het veiligheidsklimaat op de werkvloer goed zijn. Een cultuur van veiligheid is af te lezen aan de manier waarop de werkomgeving wordt bestuurd, de gemeenschappelijke waarden en percepties van personeel.